Telefon: 010 207 00 93
E-post: kundtjanst@zaqdigital.com
0 items0.00 kr

Du har inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy

ZAQ Digital ABs Integritetspolicy

Vi på ZAQ Digital AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på våra marknadsplatser ZAQ Digital AB Snabbt och ZAQ Digital AB Superbilligt. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på privacy@ZAQ Digital.com om du har några frågor.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp, kontaktar oss, eller när du laddar ner och använder vår app. Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför. 

Varför behöver vi din personliga information?

– För att du ska kunna genomföra köp på ZAQ Digital AB Snabbt

Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp på ZAQ Digital AB Snabbt. De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)

Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

– För att du ska kunna genomföra köp på ZAQ Digital AB Superbilligt

Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp på ZAQ Digital AB Superbilligt. De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)

Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om användning av appen med dig och dela informationen med butikerna i ZAQ Digital AB Superbilligt så att de kan fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

– För att kunna hantera dina kundtjänstärenden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår kundtjänst är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik
 • Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst

Informationen behövs för att tillgodose ditt och ZAQ Digital ABs berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de produkter som du har köpt på våra marknadsplatser.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt kundtjänstärende har avslutats.

– För att skicka nyhetsbrev och erbjudanden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, varuprover och liknande till dig via mail, post och i vår app. De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och ZAQ Digital ABs berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden, varuprover och liknande från våra marknadsplatser.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i ett år från ditt senaste köp eller din senaste interaktion med ZAQ Digital AB (t.ex. genom att du öppnar våra mail eller på annat sätt visar ett intresse för ZAQ Digital ABs tjänster). Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår kundtjänst.

– För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, utse vinnare och förmedla eventuella vinster om du deltar i våra tävlingar och/eller event. De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller event

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och ZAQ Digital ABs berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

– För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse på ZAQ Digital AB Superbilligt

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig en personlig anpassad upplevelse och presentera relevanta erbjudanden och produkter för dig i vår app ZAQ Digital AB Superbilligt. De personuppgifter vi behöver är:

 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)
 • Köphistorik
 • Lokaliseringsdata
 • Adress
 • Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning, plattform och version av appen)
 • Om du har loggat in med Facebook eller någon annan tredje part – dina intressen/vänner/likes på Facebook samt eventuella andra tredjeparter.

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och ZAQ Digital ABs berättigade intresse av att ge dig en personligt anpassad upplevelse på ZAQ Digital AB Superbilligt.

Vi slutar att använda personuppgifterna för detta syfte när du avinstallerar appen.

– För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga, utveckla och förbättra vårt sortiment, förbättra våra IT-system och på andra sätt utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. De personuppgifter vi behöver är:

 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)
 • Köphistorik
 • Lokaliseringsdata
 • Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning, plattform och version av appen)
 • Kundtjänsthistorik
 • Konsument-ID (en unik kod som skapas för varje konsument)
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Informationen behövs för att kunna tillgodose ZAQ Digital ABs och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

Behandlingen sker till största delen på aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade uppgifter, utan någon koppling till dig som individ. I den mån vi behandlar personuppgifter för detta ändamål kommer de att sparas under tre år från ditt senaste köp eller senaste användning av appen.

– För att kunna fullgöra ZAQ Digital ABs rättsliga förpliktelser

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik

Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

– För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot ZAQ Digital AB

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller ZAQ Digital ABs Allmänna villkor för ZAQ Digital AB Snabbt eller ZAQ Digital AB Superbilligt. De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik
 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose ZAQ Digital ABs berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

– För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter 

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Personnummer (om du har enskild firma)
 • Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan

Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och ZAQ Digital ABs berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

Med vilka delar vi din personliga information?

– Handlare på ZAQ Digital AB Snabbt

För att du ska kunna genomföra ditt köp på ZAQ Digital AB Snabbt måste vi dela med oss av information om dig till den handlare som ska leverera varorna. De personuppgifter som förs över till handlarna är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, leveransadress)
 • Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation)

Handlarna är personuppgiftsbiträden för behandlingen av de mottagna uppgifterna och de behandlar personuppgifterna för ZAQ Digital ABs räkning.

– Butiker i ZAQ Digital AB Superbilligt

För att du ska kunna genomföra ditt köp på ZAQ Digital AB Superbilligt måste vi dela med oss av information om dig till den butik som du har köpt varorna av. De personuppgifter som förs över till butikerna är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, leveransadress)
 • Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation)

Butikerna är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av de mottagna uppgifterna och de behöver uppgifterna för att kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

– Andra personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a. kundtjänst, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden och de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

– Andra personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål ovan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Våra personuppgiftsbiträden, handlare och butiker finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det?

ZAQ Digital AB använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker ZAQ Digital AB Snabbt.

Läs mer om cookies och hur vi använder det här.

Vad har du för rättigheter?

– Rätt till rättelse och registerutdrag

ZAQ Digital AB kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

– Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än ZAQ Digital ABs intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta ZAQ Digital AB. Om du motsätter dig behandlingen måste ZAQ Digital AB visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

– Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

– Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden ZAQ Digital AB utreder om du har rätt till radering.

– Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från ZAQ Digital AB att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • mottagare av personuppgifter (särskilt om de är belägna utanför EU/EES),
 • den tid som personuppgifterna behandlas,
 • information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,
 • information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Om du gör begäran elektroniskt har du även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format. ZAQ Digital AB har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år.

– Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

– Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

– Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss på ZAQ Digital AB med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

ZAQ Digital AB , org. nr. 559015-5411, diagonalen 5b, 195 47 Märsta Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på privacy@ZAQ Digital AB.com eller ring vår kundtjänst på 010-207001193.